Kontakt

spytajsa@ty-kokos.sk

Fakturačné údaje:

IPALA, s.r.o.
Tallerova 4, 81102, Bratislava
ICO: 50723804
DIC: 2120448924
IC DPH: SK2120448924


Orgán dozoru:

Regionálna veterinárna a potravinová správa Bratislava
Polianky 8, 841 01 Bratislava

Slovenská obchodná inšpekcia
Inšpektorát SOI pre Bratislavský kraj
Prievozská 32, P.O.Box 5, 820 07, Bratislava 27